რომელი საათია?
49, Германия

ეხლა რა თქმა უნდა, ძლიერ გვიანაა.

გულში მწუხარებამ ღამე გაათია…

მაინც არ მასვენებს მწარე სინანული -

რომელი საათია? ..

ვდგავარ ფანჯარასთან, ღამე არ იცვლება,

მთელი შემოდგომა თავზე დამათია.

ეხლა მხოლოდ სამი იყოს, შეიძლება?

რომელი საათია? რომელი საათია?

სამის, შეიძლება, არის მესამედი,

მაგრამ გაიხედავ მაინც წყვდიადია,

კივის სადგურიდან ზარი მეცამეტე -

რომელი საათია, რომელი საათია?

ფიქრში გახვეულა ბნელი დერეფანი,

ღამის მეეტლე რომ ვეღარ დაატია.

ისევ ნერვიულად რეკავს ტელეფონი, -

რომელი საათია, რომელი საათია?

ღმერთო, როგორ მოხდა, წვიმა მოსისხარი

თითქოს შეუწყვეტი კუპრის ნაკადია,

აღარ გათენდება ღამე საზიზღარი!

რომელი საათია, რომელი საათია?

იყო შარლ ბოდლერი: "მწარე და ძვირფასი

თრობის საათია, ღვინის საათია!

ასე იძლეოდა პასუხს შეკითხვაზე - რომელი საათია?

57 просмотров
 
Комментарии
kessaria 29.10.2015

სამის, შეიძლება, არის მესამედი,

მაგრამ გაიხედავ მაინც წყვდიადია,

კივის სადგურიდან ზარი მეცამეტე -

რომელი საათია, რომელი საათია?

Дневники
Дневники обновляются каждые 5 минут