08.06.2011
siyvaruli
29, Тбилиси, Грузия

vedzebdi ufro dids da dzliers, vidre siyvaruls,

magram verara ver vipove me misi msgavsi,

sheviswavle da movusmine arsebata guls,

da siyvarulis saboloo vixile arsi.

gamis sibnelis gamnatebels chavxede misans,

misma sinatlem tvali momchra sxivta ferebit,

tu dabrmaveba miweria, davbrmavde misgan,

da gamigmiros tanjul guli sxivta dzgerebit.

mzis motrfiale rom ivlida mtvare gultbilad,

is chventan ertad sevdiani mzis irgvliv dadis,

tvalebshi vegar chaxedavs siyvaruls tkbilad

da gulnatkeni sibneleshi droebit chadis.

mzes nagvliani siyvarulis shestkiva guli,

sheyvarebuli uzarmazar sitbos asxivebs,

ver ekareba satrfos radgan ar unda daswvas.

damwuxrebuli kocnis nacvlad ugzavnis sxivebs.

grdznobata shoris pirvelia es siyvaruli,

arcerti aris ase tkbili tan ase mware,

bevrjer minaxavs mokvdavebi masze gakruli

da sheswavlili rom qonodat yoveli are.

siyvarulia sawyisi da xan dasasruli,

datanjul, sisxlian vardebis gashlili kona,

is ganuwyvetliv ajadoebs, jadoa sruli,

wutisofeli siyvarulis gamxdara mona!!!


1 просмотров
 
Комментарии

Комментариев пока нет.
Будь первым - напиши свой комментарий.

Дневники
Дневники обновляются каждые 5 минут