VANASÖNA RAAMAT
63, Пылва, Эстония

                  Lausutu levib

  Jutt tuleb jutust

1) jutt tuleb jutust,kõne kõneat,sõna sõnast.

2) Üks sõna äratab teist.

3) Sõna seob söna.

  Lahtilastud sõna ei saa enama kinni püüda

   1) ole oma sõnale peremees,muidu saab sõna sulle peremeheks.

2) Sõna on nagu varblane:lendab suust,ei saa enam kätte.

3) Sõna eiole varblane,keda võib kinni püüda.

4) Lahtilastud sõnal ei ole hända.

5) Sõnal pole ju hända ega saba mitte,kust saaks kinni võtta.

6) Ära ütle kõike välja:sõnal on saba taga.

7) Sõnal on jalad all.

    Kuulujutt levib teel,veelgi paisudes (eriti halb jutt)

1) Laustud sõna lagub.

2) Jutt jookseb suust suhu,käest kätte.

3) Tühi jutt toob igas peres pojad,

4) Lorijal lõuad,kuuljal kõrvad.

   Kuulujutu tõepõhi;kiituse ja laituse pälvitus.Sõnade ja tegude vahekordi

    Seni räägitakse,kui osutubki tõeks.Jutt ei teki asjata

1) Mis koer haugub,see tuleb.

2) Seni peni haugub,kui asja saab.

4) Niikaua kuts haugub,kui küla tuleb.

5) Koer haugub seni,kuni asja leiab.

6) Koer haugub seni,kuni kosilane tuleb.

7) Ega peni ilma ei haugu,olgu susi ehk tõrvaskand.

8) Ega koer muida ei haugu,kui ta musta kandugi ei näe.

9) Kus hunti räägitakse,seal hunt on.

10) Kui kuraadit seina peale maalitakse,siis tema tuleb.

11) Kus hunti hurjutatakese,seal ta ka on.

12) Kõneled karu,karu tuleb.

13) Kus suitsu,seal tuld.

14) Kust suitsu tõueb,seal tuli all.

14) Suits ei tõuse ilma tuleta.

15) Kus midagi põleb,sealt suitsu tõuseb.

16) Räägi hunti,hunt on siinsamas.

17) Kus kaagutamist,seal munemist.

18) Ega hais ilmast tõuse. 

19) Kus suitsu,seal tuld.[ Jutt ei teki põhjuseta]

20) Kus puud põlavad,seal suitu üles tõueb.   Lahtilastud sõna ei saa enan kinni püüda


  L

1 просмотров
 
Комментарии

Комментариев пока нет.
Будь первым - напиши свой комментарий.

Дневники
Дневники обновляются каждые 5 минут