Profesorski ...
40, Beograd, Сербия

 Apstrakcija filmskog izraza, kao jezika specifikuma, i apstrakcija umetnickog akta uopste, de jure, predstavlja jednu vrstu sakralne ratifikacije vlastite inferiornosti i vlastitog infalsizma, bez obzira o kojoj se vrsti supremacije na tom istom jeziku kao specifikumu radi i bez obzira na kojem nivou aspiracija mi o njemu govorili.

5 просмотров
 
Комментарии

Комментариев пока нет.
Будь первым - напиши свой комментарий.

Дневники
Дневники обновляются каждые 5 минут